Styrelse

Styrelsen i Uppsala Vattencentrum sammanträder 4 gånger per år, där referensgruppen är med på 2 möten under året.

referensgruppen ingår: