Resultat från UVC Collaborative Research Call 2017

2017-12-08

För att stärka forskningssamarbetet mellan UVC:s enheter (Luft, vatten- och landskapslära och Limnologi vid UU samt Vatten och miljö och Mark och miljö vid SLU) har UVC beslutat stödja samarbetsprojekt bland yngre forskare.

UVC:s symposium för unga forskare som hölls i juni var en bra start för diskussionerna om samarbete. Nio grupper av yngre forskare lämnade in lovande ansökningar om forskningssamarbete.

UVC:s programråd har beslutat att ge bidrag till följande tre ansökningar:

  • "Cyanobacteria-driven nutrient cycling and its consequences for phytoplankton habitat colonization, diversity and ecosystem functioning", 100 000:-
  • "Reduction/oxidation in riparian zone water: a neglected driver of Fe, P and DOM release in boreal streams", 100 000:-
  • "Evaluating the impact of small artificial waterbodies on greenhouse gas emissions", 100 000:-

Under nästa år kommer UVC troligtvis att fokusera sitt stöd till samarbete mellan unga forskare på att organisera en flerdagarsträff för yngre forskare.