Pris för examensarbete i hydrologi

2017-12-11

Svenska Hydrologiska Rådet utdelar ett stipendium en gång per år för ”Bästa examensarbete med hydrologisk anknytning”.

Stipendiet gäller för examensarbeten på kandidat-, magister- och masternivå, skrivna av studenter vid SHRs medlemsuniversitet eller studenter som gjort examensarbeten vid någon av SHRs medlemsorganisationer. Arbetet ska vara publicerat under tidsperioden 2017-01-01 till 2017-12-31. Ansökan skickas till styrelsen senast 2018-01-01. Ansök på SHRs hemsida!