Kurser

Grundnivå

Kursnamn Nivå Hp Universitet Termin (veckor)
Vattenvård Grund-bas 10 UU HT17 (35 - 02)
 
Östersjöns Miljö Grund-Bas
 
10
 
UU
 
HT17 (35 - 02)
Marina Miljöer Grund-Bas 10
 
UU
 
Sommar 17 (23-28)
Limnologi 1 Grund - fortsättning 15 UU
 
HT17 (35-43)
 
Meteorologi, Hydrologi och Miljömätteknik Grund - fortsättning 15
 
UU
 
HT17 (35 - 43)
Hydrologi och Vattenresurs förvaltning Grund - fortsättning 10
 
UU
 
HT17 (35 - 46)
Myrmarkernas ekologi
 
Grund - fortsättning 5 UU
 
Sommar 15
Markvetenskap för Miljö och Vatten Grund - fortsättning 15
 
SLU
 
HT15 (44-03)
Markvetenskap och geoteknik
 
Grund - fortsättning 10
 
SLU
 
VT15 (13 - 22)

Avancerad nivå

Kursnamn Nivå Hp Universitet Termin (veckor)
Water and solute transport in the soil-plant system Avancerad 10 SLU HT15 (36 - 45)
Grundvatten och avrinningsmodellering Avancerad
 
15 UU
 
HT15 (42 - 03)
 
Akvatiska ekosystem Avancerad
 
15
 
UU VT15 (03 - 12)
Hydrologiska processer Avancerad 10 UU
 
VT16 (03 - 12)
Hydrokemi Avancerad 5 UU
 
HT15 (44 - 02)
Statistiska metoder i Hydrologi
 
Avancerad 5
 
UU
 
VT14 (13 - 23)
Hydromekanik Avancerad 5 UU
 
VT14 (13 - 23)
Tillämpad Ekosystemekologi Avancerad
 
15
 
UU
 
HT15 (44 - 02)
Val av VA system Avancerad 10
 
SLU
 
HT15 (35 - 03)
Grundvatten- och ytvattenmodellering Avancerad 10
 
UU
 
VT15 (13 - 23)
Fluidmekanik Avancerad 5 UU
 
HT15 (36 - 43)
Vattenresursteknik Avancerad 5 SLU
 
VT15 (03 - 13)
Projekt Vattenresurser Avancerad
 
10
 
SLU
 
VT15 (11 - 22)
Water management soil conservation and
land evaluation

 
Avancerad
 
10
 
SLU
 
HT14 (36 - 45)
 
Risk Assesment of pollutants in soils and waters Avancerad 5 SLU
 
HT14 (46 - 03)
 
Soil and Water Chemistry Avancerad 10 SLU
 
HT14 (45 - 03)
Land use and watershed management to reduce eutrophication Avancerad 10 SLU
 
VT15 (03 - 13)
Sustainable Water Management Avancerad
 
15 BUP*/UU
Applied Environmental Assesment Avancerad 10 SLU VT16


BUP* - Baltic University Program