Fluidmekanik 2020/2021 (5 hp)

HT20, 33 %, Campus

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 25 oktober 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-13622 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: 120 hp med Fysikens matematiska metoder, Beräkningsvetenskap II eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Grundläggande begrepp och lagar inom fluidmekaniken. Integral- och differentialformerna av de grundläggande ekvationerna inom fluidmekaniken. Kompressibilitet. Helmholtz och Kelvins virvelsatser. Potentialströmning. Komplex strömningspotential. Strömning runt cylindrar och sfärer. Tvådimensionell vingteori. Viskös strömning. Randskikt. Dimensionsanalys och jämförelse med experimentella data. Typiska Reynoldstal för laminär och turbulent strömning. Grundläggande turbulensteori. Icke-lineära fenomen. Ytvågor och interna vågor i fluider. Stabilitet hos strömmande fluider. Översikt om metoder att mäta strömning. Numerisk programvara inom strömningsläran. Datorlaborationer. Gästföreläsning.

Mer information

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Studievägledare

E-post: studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21